Přidáno do košíku

Váš košík je prázdný

cover_image

Maiselova synagoga

Základní informace

Sloh historizující slohy
Kde? Josefov

Maiselova synagoga není aktivní synagogou, od roku 1955 ji spravuje Židovské muzeum v Praze. Najdete v ní stálou, moderně zhotovenou expozici mapující dějiny českých židů od 10. do 18. století. Součástí expozice je též unikátní videoprojekce pořízená zfilmováním Langweilova modelu Prahy z 19. století, který je jinak k vidění v Muzeu hlavního města Prahy na Florenci. Návštěvníci tak mají možnost seznámit se s křivolakými uličkami původního židovského ghetta, zaniklými synagogami i starobylými židovskými domy z časů před asanací ghetta, která proběhla na přelomu 19. a 20. století.

Kdysi největší a nejhonosnější budova pražského židovského ghetta nese jméno svého zakladatele, významného primase Židovského Města a dvorního žida císaře Rudolfa II. Mordechaje Maisela. Ten pro stavbu této synagogy získal v roce 1591 od panovníka zvláštní privilegium. Za života Mordechaje Maisela sloužila synagoga výhradně jako rodinný svatostánek, veřejnosti se stala přístupnou až po jeho smrti. Poslední bohoslužba se tu konala v roce 1941.

Maiselova synagoga prošla během své historie mnoha přestavbami. Původně renesanční budova v roce 1689 málem shořela, musela být zmenšena a i vchod se původně nacházel na místě dnešního oltáře. Současnou novogotickou podobu získala při přestavbě na přelomu 19. a 20. století během zmiňované asanace.

Pokud jste se rozhodli k návštěvě této synagogy, je potřeba si zakoupit vstupenku do Židovského muzea, která zároveň opravňuje ke vstupu do Španělské synagogy, Pinkasovy synagogy, Klausové synagogy, Obřadní síně a na Starý židovský hřbitov. Zakoupit vstupenku pouze do Maiselovy synagogy není možné.

Tuto synagogu je také možné navštívit s naším průvodcem v rámci soukromé komentované prohlídky pražských synagog v češtině. Formou výkladu se tak dozvíte mnohem více o historii českých židů, jejich tradicích a každodenním životě.

Jen tak mezi námi

V současné době je Maiselova synagoga snad nejkrásnější synagogou na území Josefova. V letech 2014–2015 prošla rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací. Byla opatřena bezbariérovým vstupem a audiovizuálními technologiemi, které prohlídku synagogy značně zpříjemňují.

Alicia
maskot agp

Adresa

Maiselova synagoga Maiselova 63/10 Praha 1 – Josefov 110 00