Přidáno do košíku

Váš košík je prázdný

Co navštívit - čtvrtě

Informace o pražských čtvrtích

Josefov

Josefov je známý především jako bývalé Židovské Město, jehož dochované památky – synagogy, radnice a zejména hřbitov – jsou fascinujícím ...

Staré Město

Staré Město v sobě ze všech pražských měst nejvíc nese stopy tisíciletého vývoje a vrstvení. Je situováno uprostřed historické Prahy a ...

Hradčany

Hradčany jsou pozoruhodná historická čtvrť plná působivých architektonických kompozic a kontrastů. Jejich osud je úzce svázán s osudy ...

Malá Strana

Malá Strana představuje historický zázrak, který se do našich dnů dochoval v překvapivě autentické podobě. Na rozdíl od Starého a Nového ...

Holešovice

Holešovice byly založeny v meandru Vltavy, která je ze všech stran obtéká. Přímý vztah města a řeky sice byl v posledních letech bohužel ...

Nové Město

Nové Město pražské vzniklo v roce 1348, což z něj činí největší gotické nově založené město v Evropě. Císař Karel IV. se mu rozhodl dát ...

Vinohrady

Vinohrady jsou pozoruhodný protiklad sousedního Žižkova. Na rozdíl od jeho proletářské atmosféry se Vinohrady vyznačují měšťanským ...

Vyšehrad

Vyšehrad je historickým i mytickým protějškem Pražského hradu. Právě sem jsou situovány nejstarší české pověsti, včetně legendy o ...

Žižkov

Žižkov je jednou z nejpitoresknějších a nejpůsobivějších pražských čtvrtí. Vyrostl v bouřlivých dobách průmyslového rozvoje druhé poloviny ...

Karlín

Karlín byl jako první pražské předměstí založen před dvěma sty lety v roce 1817. Původní německý název Karolinenthal znamená „Karolínino ...