Přidáno do košíku

Váš košík je prázdný

cover_image

Čechův most

Základní informace

Sloh secese
Kde? centrum

Symbolická brána i vzpomínka na belle époque kolem roku 1900...

Secesní Čechův most ze samého počátku 20. století svou železnou konstrukcí připomíná dobové industriální stavby, avšak výzdoba jednoznačně odkazuje na soudobé honosné domy a obchodní paláce. V jeho konstrukci lze také spatřit odraz mostu Alexandra III. v Paříži, který se stal jedním ze symbolů Světové výstavy v roce 1900. Čechův most je nejen unikátním příkladem secesní architektury, ale také dokladem rozmachu města v období belle époque.

Čechův most byl záměrně postaven v ose Pařížské, hlavní ulice honosné čtvrti postavené na místě bývalého židovského ghetta. Dnes most končí ve svahu pod Letnou, avšak podle plánů architekta Jana Kouly na něj měl navazovat průkop svahu s triumfální bránou, která by z mostu a ulic v obou jeho směrech učinila hlavní třídu celé Prahy. Stopu tohoto smělého záměru můžeme sledovat na například v tom, že most od Starého Města viditelně stoupá k nakonec neexistující třídě, která měla být prokopána v Letenské stráni.

Vedle toho měl most od počátku ještě jednu roli – byl symbolickou branou města, o čemž svědčí jeho výzdoba. Na straně z města poutníky zdraví světlonoši s pochodněmi, kteří jim přejí šťastnou plavbu v neklidných vltavských vodách. Při příjezdu do města lodě vítají šestihlavé hydry, které město střeží před nevítanými hosty.

Jen tak mezi námi

Krásu mostu lze obdivovat nejen ze shora a z nábřeží, ale také z náplavky, odkud je možno vidět nejen detaily pozoruhodné železné konstrukce, ale také prvky secesní výzdoby s dobovým elektrickým osvětlením mostu.

Hélène
maskot agp

Adresa

Čechův most Čechův most Praha 1 – Josefov 110 00